Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 083/21

En 36-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at, på et ukendt tidspunkt om natten at have slået en kvinde i ansigtet.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. maj 2021 fremgår følgende: 

Også efter bevisførelsen for landsretten, anser landsretten det for bevist, at tiltalte har slået kvinden i ansigtet, som beskrevet i anklageskriftet. Landsretten har især lagt vægt på kvindens forklaring, som støttes af de lægelige oplysninger i sagen.

I tiltalen er hverken voldens karakter eller de skader, som den forårsagede på kvinden nærmere beskrevet. Som tiltalen er formuleret, og da der er gået omkring 6 ½ år siden tiltalte idømt en betinget anstaltsanbringelse for ligeartet kriminalitet sammenholdt med, at han i øvrigt har gode personlige forhold, fastsatte landsretten foranstaltningen til 40 timers samfundstjeneste, som skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder, jf. kriminallovens § 88, 1. punktum, jf. § 141, stk. 1. tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 2.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen fastsættes til 40 timers ulønnet samfundstjeneste, som skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte skal endvidere undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 083/21

Domme med forklaringer