Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 jun 2022

Grønlands Landsret

Forsøg på voldtægt ved tilsnigelse - K 064/21

En 50-årig man blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have forsøgt at skaffe sig samleje med en kvinde, som befandt sig i en tilstand eller situation, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. maj 2021 fremgår følgende: 

Efter bevisførelsen, herunder navnlig kvindens forklaring, anser landsretten det for bevist, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 84, stk. 1, om blufærdighedskrænkelse ved, at han har blottet kvindens underliv. Kvinden har forklaret, at hun vågnede, idet tiltalte trak hendes bukser og trusser ned, mens de begge lå på sofaen i en lejlighed. Kvinden har endvidere forklaret, at tiltalte ikke havde trukket sine egne benklæder ned, og at han stoppede sit forehavende, da hun vågnede. Efter de beskrevne omstændigheder lægger landsretten til grund, at tiltalte havde en seksuel hensigt, da han trak kvindens benklæder af hende, men landsretten finder, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan anses for bevist, at han havde til hensigt at gennemføre et samleje eller andet kønsligt forhold. Herefter henføres forholdet under kriminallovens § 84, stk. 1, om blufærdighedskrænkelse.

Efter karakteren af den blufærdighedskrænkelse, som tiltalte er fundet skyldig i, og under hensyn til, at han tidligere dømt for ligeartet kriminalitet, fastsatte landsretten foranstaltningen til 60 dages anstaltsanbringelse.

Efter krænkelsens karakter tilkendes kvinden en tortgodtgørelse på 10.000 kr.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 60 dage.

 

Sagsnummer: K 064/21

Domme med forklaringer