Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 jun 2022

Grønlands Landsret

Idømt behandling på psykiatrisk afdeling på hospital i Grønland - K 077/21

Den 43-årige mand var i kredsretten tiltalt for i et forhold at have fremsat trusler mod ansatte ved driftspsykiatrien og i et andet forhold at have fremsat trusler over for en anden mand.

Af Grønlands Landsrets dom af 5. maj 2021 fremgår følgende: 

Den 43-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i det første forhold og frifundet for det andet forhold og idømt en behandlings dom med en længstetid på 3 år. Kredsretten fastsatte ikke vilkår i overensstemmelse med en anbefaling fra kriminalforsorgen.

Både den tiltalte og anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom med påstand om hhv. frifindelse og skærpelse, således at der ikke fastsættes en længstetid, og at tiltalte pålægges vilkår i overensstemmelse med kriminalforsorgens anbefaling.

Landsretten fandt tiltalte skyldig i samme omfang som kredsretten, men ændrede – navnlig under hensyn til at tiltalte tidligere var blevet idømt en behandlingsdom for ligeartet kriminalitet – kredsrettens dom således, at der ikke blev fastsat nogen længstetid. Landsretten pålagde tiltalte vilkår i overensstemmelse med anbefalingen fra kriminalforsorgen.

 

Sagsnummer: K 077/21

Domme med forklaringer