Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 mar 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsen forhøjes til 6 år for voldtægt - K 056/21

En 61-årig mand blev af Qeqqa kredsret fundet skyldig for overtrædelse af Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 til dels jf. § 79 og § 80, stk 2 voldtægt af stedbarn.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. maj 2021 fremgår følgende: 

Efter forurettedes forklaring lægger landsretten til grund, at befølingerne og samlejerne skete mod forurettedes vilje, og at hun hovedsagelig føjede sig, fordi tiltalte optrådte aggressivt og truende, ligesom han udnyttede forurettedes frygt for moderens reaktion, herefter finder landsretten, at der er tale om voldtægt efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. til dels § 79 og i enkelte tilfælde efter § 77, stk. 1, nr. 3, eller § 80, stk. 2, som beskrevet i anklageskriftet.

Herefter stadfæster landsretten kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til 6 års anstaltsanbringelse.

Landsretten har især lagt vægt hyppigheden af overgrebene, overgrebenes alvorlige karakter, forurettedes alder, da overgrebene begyndte, længden af perioden, hvor overgrebene fandt sted, og at hun blev gravid. Landsretten har desuden lagt vægt på, at der er et udtrykkeligt politisk ønske om, at foranstaltningsniveauet i sager om overgreb mod børn ikke skal begrænses af foranstaltningsniveauet i drabssager.

Tortgodtgørelsen stadfæstes, af de samme grunde, som er anført som begrundelse for foranstaltningen.

 

Sagsnummer: K 056/21

Domme med forklaringer