Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 jun 2022

Grønlands Landsret

3 og 6 måneders anstaltsanbringelse for bl.a. hæleri - K 086/21

Parret var ved kredsretten tiltalt for at have begået hæleri for samlet ca. 800.000 kr. Manden var endvidere tiltalt for besiddelse af en mindre mængde hash.

Kredsretten fandt parret skyldig i hæleri og manden for besiddelse af hash efter tiltalen, dog således at kvinden blev frifundet for hæleri for så vidt angår 70.000 kr. af det beløb, der var rejst tiltale for.

Kvinden og manden blev idømt hhv.  3 og 6 måneders anstaltsanbringelse. Forskellen i udmålingen blev blandt andet begrundet med, at kvinden måtte anses for at have haft en mindre rolle i forbindelse med den skete kriminalitet.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var også under hensyn til ankesagens forløb enig med kredsrettens udmåling og begrundelsen herfor og stadfæstede kredsrettens afgørelse.

Landsretten anførte, at der navnlig under hensyn til det store beløb, som sagen drejer sig om, ikke er grundlag for at gøre foranstaltningerne betingede.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 28. maj 2021.

Sagsnummer: K 086/21

Domme med forklaringer