Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 jun 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af 6 forskellige forhold - K 087/21

En 27-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 9 måneder, for blandt andet i forening med andre personer har overfaldet, om euforiserende stoffer, om lægemidler, tingsbeskadigelse samt husfredskrænkelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. maj 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i sagens forhold 1 og 3-5 i kredsretten dømt for den 28. april 2019 at have begået vold mod en mand i form af knytnæveslag og spark i ansigtet. Volden er begået i forening med en anden person. Endvidere er tiltalte dømt for den 1. juli 2019 at have begået vold mod en anden mand i form af et knytnæveslag, som medførte en brækket kæbe. Desuden er han dømt for besiddelse af 21 gram hash til eget brug og besiddelse af 1 stk. viagra pille. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten.

Af de grunde, der er anført af kredsretten, og efter de supplerende forklaringer for landsretten, er det ikke bevist med tilstrækkelig sikkerhed, at tiltalte skubbede en tredje mand ud fra altanen, eller at dette skub skete efter aftale eller forståelse med tiltalte.

De afhørte vidner har med stor sikkerhed forklaret, at tiltalte aktivt deltog i den efterfølgende voldsudøvelse sammen med i hvert fald 2 andre personer. Herefter finder landsretten, at det er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han udelukkende var på gerningsstedet, fordi han forsøgte at hjælpe den tredje mand. På baggrund af vidneforklaringerne, som støttes af de lægelige oplysninger i sagen, stadfæstes kredsrettens bevisresultat i sagens forhold 6.

Landsretten er enig i kredsrettens udmåling af foranstaltningen. Landsretten har især lagt vægt på, at tiltalte er dømt for 3 grove voldsforhold i denne sag, og at han tidligere er foranstaltet for blandt andet vold.

Herefter og af de grunde, der er anført af kredsretten stadfæstes kredsrettens dom i det hele, herunder for så vidt angår konfiskation og erstatning.

 

Sagsnummer: K 087/21

Domme med forklaringer