Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 jun 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af kriminallovens § 88- vold - K 057/21

En 27-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for have taget kvælertag på en anden mand, hvorefter tiltalte slog manden flere gange i ansigtet, hvorved manden efter episoden havde nedsat bevægelighed i kæbeleddet og i nakken.

Af Grønlands Landsrets dom af 5. maj 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 17. juli 2020 at have taget kvælertag på en kvinde og at have slået hende flere gange i ansigtet, hvorved hun pådrog sig blå mærker og hævelse ved kæbe, kind og læber samt nedsat bevægelighed i kæbeleddet og i nakken. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten er enig med kredsretten i, at halsgreb er grov vold, der som udgangspunkt bør medføre anstaltsanbringelse. Det taler endvidere i skærpende retning, at kvinden havde betydelige skader i ansigtet.

Under hensyn til, at tiltalte har samarbejdet med politiet om opklaringen af sagen, at han aktivt har gjort noget for at forbedre sine personlige forhold blandt andet ved at deltage i behandling mod misbrug og psykologbehandling, således at han aktuelt har gode personlige forhold, besluttede landsretten at fravige det almindelige foranstaltningsniveau i denne sag, og at fastsætte foranstaltningen til 60 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 2 år, jf. kriminallovens § 88, 1. punktum, jf. § 129.

Tiltalte idømmes 60 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år, hvis han ikke begår ny kriminalitet.

 

Sagsnummer: K 057/21

Domme med forklaringer