Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 jun 2021

Grønlands Landsret

28-årig mand idømt anstaltsanbringelse i 7 måneder for vold - K 047/21

Den 28-årige var i kredsretten tiltalt for fire forhold om vold, herunder to forhold om vold over for sin da 8-årige stedsøn. Kredsretten frifandt manden i et af de forhold, der drejede sig om vold over for stedsønnen, men fandt ham skyldig i de øvrige forhold.

Kredsretten idømte manden anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Manden ankede sagen med påstand om frifindelse i et af de øvrige forhold.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt manden skyldig efter tiltalen herunder også det forhold, som han var blevet frifundet for i kredsretten.

Under hensyn til at en del af volden var begået over for et barn, som manden havde en særlig omsorgspligt for, og under hensyn til at manden tidligere var dømt for vold, skærpede landsretten foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 7 måneder.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2021.

Sagsnummer: K 047/21

Domme med forklaringer