Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

23 mar 2022

Grønlands Landsret

28-årig mand idømt anstaltsanbringelse i 7 måneder for vold - K 047/21

Den 28-årige var i kredsretten tiltalt for fire forhold om vold, herunder to forhold om vold over for sin da 8-årige stedsøn. Kredsretten frifandt manden i et af de forhold, der drejede sig om vold over for stedsønnen, men fandt ham skyldig i de øvrige forhold.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2021.

Kredsretten idømte manden anstaltsanbringelse i 3 måneder.

Manden ankede sagen med påstand om frifindelse i et af de øvrige forhold.

Landsretten fandt manden skyldig efter tiltalen herunder også det forhold, som han var blevet frifundet for i kredsretten.

Under hensyn til at en del af volden var begået over for et barn, som manden havde en særlig omsorgspligt for, og under hensyn til at manden tidligere var dømt for vold, skærpede landsretten foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 7 måneder.

Sagsnummer: K 047/21

Domme med forklaringer