Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 mar 2022

Grønlands Landsret

3 måneders anstaltsanbringelse for to forhold om vold - K 106/21

Den 50-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i to forhold om vold, hvor et forhold havde medført betydelige skader på den forurettede, og det andet forhold bestod af bl.a. kvælertag mod den forurettede.

Kredsretten idømte manden 60 dages anbringelse i anstalten.

Manden ankede dommen med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt manden skyldig i samme omfang som kredsretten men forhøjede foranstaltningen til ubetinget anstaltsanbringelse i 3 måneder under hensyn til voldens grovhed.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. juni 2021.

Sagsnummer: K 106/21

Domme med forklaringer