Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 mar 2022

Grønlands Landsret

64-årig mand frifundet for blufærdighedskrænkelse - K 114/21

Den 64-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse ved at have befølt en kvinde i skridtet uden på tøjet. Han blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 20 dage og pålagt at betale 5.000 kr. i tortgodtgørelse til kvinden. Manden ankede dommen med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt det bevist, at den tiltalte kortvarigt havde befølt kvinden.

Flertallet fandt dog, at forholdet ikke havde en sådan grovhed, at det var omfattet af kriminallovens § 84, og stemte derfor for et frifinde manden.

En voterende fandt, at forholdet var omfattet af kriminallovens § 84, og stemte for at finde tiltalte skyldig i samme omfang som i kredsretten.

Efter stemmeflertallet blev den tiltalte frifundet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. juni 2021.

Sagsnummer: K 114/21

Domme med forklaringer