Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 mar 2022

Grønlands Landsret

Anden kønslig omgang end samleje - K 133/21

En 27-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt for domfældte i 60 dage for at have befølt en kvinde under hendes trusser i området omkring hendes skede, ligesom han indførte en finger i hendes vagina uden tilladelse eller accept.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. juni 2021 fremgår følgende: 

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltræder landsretten af de grunde, som kredsretten har anført, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, ved at have befølt en kvinde hende under hendes trusser og indført sin finger i hendes vagina, uden at hun var i stand til at modsætte sig handlingen.

Efter den rejste tiltalte og anklagemyndighedens påstand for landsretten frifindes tiltalte for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1.

Efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og omfang, og under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold, finder landsretten, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at ændre den foranstaltning, som kredsretten har udmålt.

Efter bevisresultatet og under hensyn til princippet i lov 2018-02-28 nr. 140, der trådte i kraft i Danmark den 1. april 2018, hvor der skete en generel forhøjelse af godtgørelsesniveauet for seksuelle krænkelser, nedsættes tortgodtgørelsen til 15.000 kr.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tortgodtgørelsen nedsættes til 15.000 kr.

 

Sagsnummer: K 133/21

Domme med forklaringer