Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 mar 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold og voldtægt - K 051/21

En 53-årig mand blev idømt behandling* på psykiatrisk hospital i Danmark for både vold og voldtægt.

Af Grønlands Landsrets dom af 1. juni 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte dømmes til psykiatrisk behandling på psykiatrisk hospital i Danmark eller under tilsyn heraf, således at den behandlende overlæge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital således, at tiltalte under udskrivning tillige er undergivet tilsyn af kriminalforsorgen. Den behandlende læge skal endvidere i samråd med kriminalforsorgen være bemyndiget til at træffe bestemmelse om genindlæggelse på psykiatrisk hospital i Grønland eller Danmark.

Under udskrivning skal gælde følgende pålæg:

  • Tiltalte skal overholde kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og arbejde,
  • Tiltalte skal underkaste sig en lægeligt godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af hash og alkohol efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse,
  • Tiltalte skal i øvrigt rette sig efter kriminalforsorgens bestemmelser om indskrænkning i rådighed over indtægt, formue og om opfyldelse af økonomiske forpligtelser.

Der fastsættes ingen længstetid for foranstaltningen. Hos tiltalte konfiskeres en jernstang.

Tiltalte skal til forurettede betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse og 3.500 kr. i erstatning.

 

Sagsnummer: K 051/21

Domme med forklaringer