Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 mar 2022

Grønlands Landsret

Psykisk syg kvinde frifundet for at have fremsat trusler - K 101/21

Den psykisk syge kvinde blev i kredsretten fundet skyldig i at have fremsat trusler mod personale fra boenhed under en telefonsamtale, og kredsretten idømte kvinden en behandlingsdom. Kvinden ankede dommen med påstand om frifindelse.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. juni 2021.

Landsretten fandt, at der ikke var ført det til domsfældelse fornødne bevis for, at kvinden under telefonsamtalen, havde fremsat trusler, der er omfattet af kriminallovens § 37 eller § 98 og frifandt kvinden.

 

Sagsnummer: K 101/21

Domme med forklaringer