Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 feb 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om færdselssikkerheden - K 155/21

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte også betinget frakendes retten til at føre et motordrevet køretøj på vilkår, at han i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes ham.

Af Grønlands Landsrets dom af den 6. juli 2021 fremgår følgende:

Manden er i kredsretten dømt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved den 9. september 2020 at have bakket en varebil fra en parkeringsplads/et grundstykke ind på vejen Ivissuaateralaa i Maniitsoq, uden at overholde sin vigepligt for den tværgående trafik. Herved påkørte han en personbil, og der opstod færdselsuheld med materiel skade til følge. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten er enig med kredsretten i, at der efter fast praksis skal fastsættes en bøde på 1.000 kr. for forseelsen.

Da manden er dømt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved ikke at overholde sin ubetingede vigepligt, og da han derved har forvoldt skade på en anden bil, skal manden betinget frakendes retten til at fører et motordrevet kørertøj, jf. færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 1.

 

Sagsnummer: K 155/21

Domme med forklaringer