Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 feb 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk - K 143/21

Grønlands Landsret har den 6. juli 2021 fundet en 18-årig mand delvis skyldig i at have udøvet hærværk af en cykel.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. juli 2021 fremgår følgende: 

Landsretten er enig med kredsretten i, at det efter forklaringen fra tiltalte må anses for bevist, at tiltalte forsætligt har udøvet hærværk, ved at sparke og trampe på cyklen. Landsretten anser det også for bevist, at cyklen havde den værdi, der står i anklageskriftet, og at hærværket skete på det tidspunkt og det sted, der er oplyst i anklageskriftet.

Tiltalte har forklaret, at cyklen efterfølgende blev repareret med dele fra en anden brugt cykel. Efter bevisførelsen finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring, og det er herefter ikke bevist, at cyklen blev totalskadet. Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.

Den bøde, som kredsretten har fastsat er i overensstemmelse med retspraksis, og der er taget hensyn til tiltaltes unge alder. Herefter, og da der ikke er oplyst om omstændigheder, som giver grundlag for i øvrigt at fravige almindelig praksis, stadfæstes kredsrettens dom om foranstaltningen.

Erstatningskravet henvises til civilt søgsmål, da tiltaltes tab ikke er oplyst med tilstrækkelig klarhed.

 

Sagsnummer: K 143/21

Domme med forklaringer