Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Besiddelse af børnepornografi - K 142/21

35 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have besiddet ikke under 10.641 utugtige billeder af personer under 18 år samt 323 utugtige filmfrekvenser af personer under 18 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. august 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er dømt for overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 2, besiddelse af børnepornografi. På baggrund af antal af billeder og filmsekvenser sammenholdt med karakteren af billeder og filmfrekvenser i kategori 2 og 3 finder landsretten, at foranstaltningen på 60 dages anbringelse i anstalten, som fastsat af kredsretten, er passende. Grønlands Landsret har ikke fundet anledning til at fravige udgangspunktet om, at en lovovertrædelse af denne karakter ikke kan medføre en betinget foranstaltning.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 142/21

Domme med forklaringer