Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af færdselsloven samt vold - K 082/21

39 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have ført motordrevet køretøj efter at have indtaget spiritus samt at have tildelt en mand knytnæveslag i ansigtet op til flere gange og forlod forurettede liggende på gaden en vinternat, dækket af blod og i bevidstløs tilstand.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. august 2021 fremgår følgende: 

Forhold 1.

På baggrund af bevisførelsen finder retten det bevist, at tiltalte førte bilen på tid og sted, som det er anført i anklageskriftet.

Retten finder på baggrund af Retskemisk erklæring det endvidere bevist, at tiltalte kl. 13.15 havde mindsteværdi ethanol i blodet på 1,34.  

På baggrund af vidnets forklaring sammenholdt med oplysningerne i politirapporten lægges det til grund, at anmeldelsestidspunktet var kl. 12.38, politiets ankomst var kl. 12,45 og anholdelsen af tiltalte var kl. 12.50. Grønlands Landsret finder ikke, at tiltaltes forklaring om et alkoholindtag efter hans kørsel kan tilsidesættes. Retten har herunder lagt vægt på politiets observationer af alkoholindtag på adressen Qaarsunnguaq. Således som sagen foreligger oplyst nedsættes alkoholpromillen herefter skønsmæssigt til en mindsteværdi på ikke under 1,1 promille ethanol.

Foranstaltningen for dette forhold fastsættes herefter til en bøde på 13.000 kr. svarende til 2 ugers løn samt betinget frakendelse af førerretten jf. færdselslovens § 9, stk. 1, jf. § 56, og § 59, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2 og 3.

Forhold 2

Af de grunde der er anført af kredsretten og idet det for landsretten anførte ikke kan føre til andet resultat stadfæstes foranstaltningen som anført til anbringelse i anstalt i 40 dage.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 40 dage. Tiltalte skal betale en bøde på 13.000 kr.

Tiltalte frakendes retten til at føre et motordrevet køretøj. Tiltalte beholder dog førerretten, hvis han i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes ham.

 

Sagsnummer: K 082/21

Domme med forklaringer