Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 apr 2022

Grønlands Landsret

50 timers samfundstjeneste for trusler & vold - K 156/21

En 40-årig mand blev idømt 50 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder for trusler og vold. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. september 2021 fremgår følgende: 

Efter forklaringen fra kvinden anser landsretten det for bevist, at tiltalte er skyldig i trusler som beskrevet i anklageskriftet. Landsretten er endvidere enig med kredsretten i, at det efter kvindens forklaring er bevist, at tiltalte er skyldig i vold i det omfang, der er beskrevet i kredsrettens dom. 

Foranstaltningen fastsættes til 50 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder, jf. kriminallovens §§ 88, 1. punktum og 98, jf. § 141, stk. 1. tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 2.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten navnlig lagt vægt på forholdets grovhed, herunder at der er tale om trusler på livet. I skærpende retning har landsretten lagt vægt på, at truslerne og volden er begået, mens børnene var til stede.

Landsretten har endvidere taget hensyn til, at der er gået 2 år siden forholdene er begået, og at den lange sagsbehandlingstid efter sagens oplysninger ikke skyldes tiltaltes forhold.

Tiltalte idømmes 50 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 156/21

Domme med forklaringer