Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 apr 2022

Grønlands Landsret

Blev frifundet i spirituskørsel - K 162/21

En 35-årig mand blev i Sermersooq kredsret idømt en bøde på 9.000,00 kr. for at have ført motordrevet køretøj registreringsnr. GR 20.981 ad Saqqaa i Nuussuaq efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg: 1,20 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 20. september 2021 fremgår følgende: 

Efter den stedfundne bevisførelse finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis. 

Landsretten har herved navnlig lagt vægt på, at vidnet, politibetjent, ikke har redegjort nærmere for sine observationer i forhold til, om motoren på køretøjet var tændt. At vidnet for kredsretten har forklaret, at han kunne høre, at bilens motor var i tomgang, ændrer ikke herved. Det er herefter usikkert, hvorvidt motoren på det pågældende køretøj faktisk var tændt, endsige om nøglerne var indsat i tændingen. 

Henset hertil sammenholdt med tiltaltes benægtelse og måden, hvorpå tiltalen er formuleret, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at domfælde. 

Tiltalte frifindes på den baggrund for den rejste tiltale. 

 

Sagsnummer: K 162/21

Domme med forklaringer