Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jan 2022

Grønlands Landsret

Kvinde på 24 år idømt anstaltsanbringelse i 30 dage - K 241/21

Dom afsagt: 12. januar 2022

En 24-årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 30 dage for krænkelse af offentlig myndighed. Hun havde i forbindelse med en politiforretning , at have slået tjenestegørende politibetjent i ansigtet med flad hånd.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. januar 2022 fremgår følgende: 

Landsretten finder, at forklaringerne afgivet af vidnerne afviger fra hinanden på flere punkter om end, der også er flere ligheder. Landsretten finder dog, at der på baggrund af vidnets detaljerede forklaring, sammenholdt med de objektive oplysninger i anmeldelsesrapporten, med tilstrækkelig sikkerhed er bevist, at tiltalte har slået politibetjent i ansigtet med flad hånd, som beskrevet i anklageskriftet.

Henset til, at der er tale om vold mod politibetjent, findes foranstaltningen til anbringelse i anstalten i 30 dage passende udmålt.

Forholdet er begået i november 2019. Der er således gået mere end 2 år fra gerningstidspunktet, til at sagen blev behandlet i landsretten. Herefter, og under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold og karakteren af volden, herunder at der er tale om et slag med flad hånd uden at have påført læsioner, gøres foranstaltningen betinget med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129. Kredsrettens dom ændres derfor således, at tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 30 dage, der gøres betinget med en prøvetid på et år.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 30 dage, der gøres betinget med en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 241/21

Domme med forklaringer