Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 okt 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 30 dage - K 106/22

Dom afsagt: 8. september 2022

En 27-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 8 måneder og skal også betale en tillægsbøde på 8.000,00 kr. Manden frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år fra endelig dom.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. september 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 30 dage. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 8.000 kr.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort. Frakendelsen er betinget på vilkår, at tiltalte i en prøvetid på 3 år regnet fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes ham.

 

Sagsnummer: K 106/22

Domme med forklaringer