Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 nov 2022

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsreds dom stadfæstet - K 250/22

En 34 årig mand blev ved kredsretten idømt 5 måneders anstalt anbringelse samt betale kr. 5.000 tortgodtgørelse til forurettede, da han havde befølt den på tidspunktet 14-årige dreng, født den 16. september 2007, idet tiltalte lagde sin hånd ovenpå drengens penis og bevægede den udenpå tøjet.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. november 2022 fremgår følgende: 

Også efter bevisførelsen for landsretten og af de af kredsretten anførte grunde findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Landsretten bemærker, at vidnet ved sin troværdige forklaring og med sine fagter ikke efterlader nogen tvivl om, at tiltalte manipulerede hans penis uden på tøjet.

Tiltalte begik forholdet i prøvetiden. Landsretten tiltræder herefter, at kredsretten har fastsat en samlet foranstaltning og den samlede foranstaltnings længde.

Retsformanden tiltræder endelig den fastsatte godtgørelse for tort, der er i overensstemmelse med praksis.

Qeqqa Kredsreds dom af 20. september 2022 stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 250/22

Domme med foklaringer