Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 nov 2022

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom stadfæstet - K 199/22

En 36 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have krænket blufærdigheden på sin datter, født den 25. september 2006, idet tiltalte forsøgte at trække bukserne af hende, og efterfølgende befølte hende på skridtet uden på tøjet.

Af Grønlands Landsrets dom af 22. november 2022 fremgår følgende: 

Efter bevisførelsen er landsretten enig i kredsrettens bevisvurdering og begrundelsen herfor.

Den fastsatte foranstaltning findes derudover passende.

Retsformanden tiltræder endelig den udmålte godtgørelse for tort, der er i overensstemmelse med praksis.

Landsretten stadfæster herefter kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 199/22

Domme med forklaringer