Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 nov 2022

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom stadfæstet - K 212/22

En 38 årig mand blev ved kredsretten idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage med prøvetid på 1 år for fareforvoldelse, undladt at optræde hensynsfuldt i trafikken samt anbragt passagerer til fare. Han fik frakendt retten til at føre motordrevet køretøj.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. november 2022 fremgår følgende: 

Landsretten tiltræder kredsrettens udmåling af foranstaltningen, som findes passende, og som ingen af parterne har fremsat bemærkninger til.

Da forholdet er begået før bødevedtagelsen af 16. december 2020, skal kriminallovens § 124 ligeledes citeres.

Med hensyn til førerretsfrakendelsen finder landsretten det utvivlsomt, at formuleringen af gerningsindholdet i anklageskriftets forhold 1 er dækkende for den situation, der er beskrevet i færdselslovens § 60 stk. 1, nr. 2).

Tiltalte er af kredsretten dømt for forsætligt at have fremkaldt nærliggende fare for skade på kvindens person ved at have kørt over en strækning på 6,3 km, herunder gennem sving, med en hastighed på op til 50 km/t med kvinden stående på trinbrættet uden på bilen.

Udgangspunktet for en så grov og hensynsløs kørsel er ubetinget frakendelse af førerretten.

Landsretten finder ikke, at der foreligger sådanne særligt formildende omstændigheder, at der kan ske betinget frakendelse.

Efter tiltaltes i øvrigt gode personlige forhold og forholdets alder, finder retten det undtagelsesvist forsvarligt at nedsætte frakendelsestiden til 6 måneder, der regnes fra endelig dom.

Sermersooq Kredsrets dom af 31. august 2021 stadfæstes for så vidt angår den udmålte foranstaltning.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, ubetinget, i 6 måneder fra endelig dom.

 

Sagsnummer: K 212/22

Domme med forklaringer