Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 nov 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 4 måneder - K 028/22

En 28 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 1 år samt at betale at betale tortgodtgørelse på kr. 100.000 til forurettede. Tiltalte havde skaffet sig uberettiget adgang til forurettedes hus i bygden Sarfannguit i Sisimiut, hvor han i hendes værelse voldtog hende.

Af Grønlands Landsrets dom af 24. november 2022 fremgår følgende: 

Forhold 1-2

Også efter bevisførelsen for landsretten og af de af kredsretten anførte grunde findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Forhold 3

Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes forklaring om, at han smadrede ruden med en sten og dagen efter undskyldte for det, findes han skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Foranstaltningen

Voldtægt ved tilsnigelse under indtrængen i hjemmet foranstaltes som udgangspunkt med anbringelse i anstalten. Landsretten har ikke fundet grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Under henvisning til, at tiltalte ikke tidligere er foranstaltet og i øvrigt har gode personlige forhold finder landsretten, at foranstaltningen passende kan fastsættes til 4 måneders anbringelse i anstalten.

Godtgørelse for tort

Retsformanden fastsatte godtgørelsen for tort i overensstemmelse med praksis til 50.000 kr. 

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 4 måneder.

Tiltalte skal betale 50.000 kr. i godtgørelse for tort til kvinden.

 

Sagsnummer: K 028/22

Domme med forklaringer