Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 dec 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 14 dage - K 222/22

En 51 årig mand blev ved kredsretten meddelt en advarsel og skal inden 14 dage betale tortgodtgørelse til en pige på kr. 2.500 for at have krænket blufærdigheden hos en pige på 17 år, idet tiltalte, mens pigen lå og lod som om hun sov, befølte hende på hendes bryster og baller uden på tøjet.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. devember 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte er af kredsretten dømt for et forhold af blufærdighedskrænkelse over for datterens veninde, der overnattede i hans hjem.

Udgangspunktet for en sådan lovovertrædelse er en betinget dom. Landsretten finder ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grund til at fravige dette udgangspunkt.

Efter karakteren af blufærdighedskrænkelsen, og da tiltalte ikke tidligere er foranstaltet og i øvrigt har gode personlige forhold, finder landsretten, at foranstaltningen passende kan udmåles til 14 dage, jf. kriminallovens § 84 stk. 1, jf. § 129 stk. 1 og 2. 

Efter retsformandens bestemmelse forhøjes godtgørelsen for tort til 5.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med praksis.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalten i 14 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter udløbet af en prøvetid på 1 år.

Den af Qeqqata Kredsret idømte godtgørelse for tort forhøjes til 5.000 kr.

 

Sagsnummer: K 222/22

Domme emed forklaringer