Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 dec 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 4 måneder - K 211/22

En 67 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for at have slået forurettede adskillige gange på hendes isse med ægget af køkkenkniv, og stukket hende i panden, hvorved hun pådrog sig adskillige skader i issen og hvor han efterfølgende tog kvælertag på hende.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. december 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte er ved kredsretten idømt 4 måneders anbringelse i anstalten for et groft overfald med kniv og halsgreb på sin samlever med skade til følge. Han er derudover tidligere dømt for vold efter det oplyste mod den samme person.

Udgangspunktet for vold af den i sagen omhandlede karakter er som anført af kredsretten ubetinget anstaltsanbringelse.

Forbrydelsen er begået for 4 år siden, uden at der fremkommet oplysning om, at den lange sagsbehandlingstid skyldtes tiltaltes forhold. Af den grund og henset til hans nuværende personlige forhold i øvrigt, finder landsretten det undtagelsesvist forsvarligt at gøre den udmålte foranstaltning betinget mod en prøvetid på 3 år, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt., jf. § 129, stk. 1 og 2.

Kredsrettens dom stadfæstes for så vidt angår konfiskationen.

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalten i 4 måneder. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 3 år.

Kredsrettens dom vedrørende konfiskation stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 211/22

Domme med forklaringer