Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 feb 2022

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse - K 278/21

En 31 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt for domfældte i 60 dage for at at have blottet sig for for flere forbipasserende kvinder.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. februar 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er ved kredsretten dømt for to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, begået den 20. og 26. oktober 2020. I begge tilfælde blev tiltalte fundet skyldig i på offentlige veje i Aasiaat at have blottet sig og onaneret sit lem, mens personer passerede forbi. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten.

Landsretten finder ligesom kredsretten, at det må anses for bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen i sagens forhold 3 og 4. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at de afhørte vidner har afgivet faste og detaljerede forklaringer om, at tiltalte stod foran dem og blottede sit lem med den hensigt at krænke deres blufærdighed.

Navnlig under hensyn til, at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet og at der er tale om 4 forhold, finder landsretten, at kredsrettens udmåling af foranstaltningen er passende.

Den af kredsretten fastsatte tortgodtgørelse stadfæstes af de grunde, der er anført af kredsretten.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 278/21

Domme med forklaringer