Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 feb 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen forhøjes til 1 år og 6 måneder - K 013/22

En 51-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder for voldtægt af 2 kvinder og skal inden 4 uger betale 100.000 kr. i tort godtgørelse til hver af de 2 kvinder.

Af Grønlands Landsrets dom af 28. februar 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er af kredsretten fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 (voldtægt) og § 77, stk. 1, nr. 2 (voldtægt), samt tre overtrædelser af kriminallovens § 88 (vold).

Sagen for landsretten angår udmåling af foranstaltning og fastsættelse af godtgørelse for tort.

For så vidt angår forhold 4 kan landsretten bemærke, at tiltalte er fundet skyldig i voldtægt efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1. Som sagen er oplyst for landsretten, må det lægges til grund, at tiltalte og kvinde1 kendte hinanden i forvejen i et omfang, at der i det konkrete tilfælde er tale om voldtægt, der må karakteriseres som såkaldt ”kontaktvoldtægt”, der som udgangspunkt straffes lavere end såkaldt ”overfaldsvoldtægt”. Herefter og efter en samlet og konkret vurdering af overtrædelsernes alder, karakter og omfang, forhøjer landsretten foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder.

Efter retsformandens bestemmelse fastsættes godtgørelsen for tort til kvinde2 til 50.000 kr. Retsformanden har hertil lagt vægt på praksis på området for voldtægt ved tilsnigelse, samt at tiltalte havde en fjern familiær relation til kvinde2.

Den godtgørelse for tort, som kredsretten har tilkendt kvinde1 stadfæstes, da den er i overensstemmelse med almindelig praksis i lignende sager.

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen forhøjes til 1 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale 100.000 kr. i godtgørelse for tort til kvinde1.

Tiltalte skal betale 50.000 kr. i godtgørelse for tort til kvinde2.

 

Sagsnummer: K 013/22

Domme med forklaringer