Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 feb 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring - K 306/21

En 68 årig mand blev idømt behandling på psykiatrisk hospital i Grønland, med tilsyn af Kriminalforsorgen for flere forhold, som tingbeskadigelse, brandstiftelse samt krænkelse af offentlig myndighed.

Af Grønlands Landsrets dom af 28. februar 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er dømt for overtrædelse af kriminallovens § 113 (tingsbeskadigelse), § 65 (brandstiftelse) og § 37 (krænkelse af offentlig myndighed).

Både anklagemyndigheden og forsvareren har nedlagt påstand om, at tiltalte skal idømmes en behandlingsdom i medført af kriminallovens § 157. Dette synspunkt støttes af de lægelige udtalelser. Det fremgår af kriminallovens § 158, stk. 2, at der normalt ikke fastsættes en længstetid for en foranstaltning efter kriminallovens § 157, hvis den dømte er skyldig brandstiftelse. Herefter, og efter det af kredsretten i øvrigt anførte, er landsretten enig med kredsretten i, at tiltalte idømmes behandlingsdom uden længestid, jf. kriminallovens § 157 og § 158, stk. 2.

Landsretten finder endvidere, at der under udskrivning skal gælde vilkår som påstået af anklagemyndigheden og forsvareren. Landsretten har hertil lagt vægt på, at der af de lægelige udtalelser fremgår, at tiltalte har et periodisk alkohol- og hashmisbrug, og at tiltaltes sygdom kræver en massiv støtte i dagligdage, der kan afhjælpes ved at tiltalt bor i en bo-enhed med døgnbehandlet personale, jf. kriminallovens § 157, stk. 2, jf. § 133, stk. 2.  og 135, stk. 1, nr. 1.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at der tilføjes vilkår om, at der under udskrivning skal gælde følgende vilkår:

 

  • vilkår om i tilsynstiden at overholde Kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og arbejde, og
  • vilkår om at underkaste sig en lægelig godkendt afvænningsbehandling mod misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelser.

 

Sagsnummer: K 306/21

Domme med forklaringer