Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 feb 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 4 måneder for grov vold - K 257/21

En 22-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder for at have tildelt sin ekskæreste 2 knytnæveslag i ansigtet, og kvælertag på halsen, og tildelte en mand 3 knytnæveslag i ansigtet/hovedet og væltede ham omkuld.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. februar 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i kriminallovens § 88 (vold) ved den 5. december 2020, at have tildelt sin ekskæreste 2 knytnæveslag i ansigtet, og kvælertag på halsen, og tildelt en mand 3 knytnæveslag i ansigtet/hovedet og væltet ham omkuld.

Sagen for landsretten angår spørgsmålet om udmåling af foranstaltning.

To dommere finder, at kvælertag er grov vold, der som udgangspunkt bør medføre anstaltsanbringelse. Efter en samlet vurdering af tiltaltes tidligere foranstaltning og kriminalitetens karakter og omfang, finder disse dommere, at den udmålte foranstaltning – uanset tiltaltes gode personlige forhold – passende skal fastsættes til anbringelse i anstalt i 4 måneder.

Disse to dommere har herved lagt særlig vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for vold, herunder at der er tale om relativt hurtigt recidiv, de skader, som volden medførte, at en del af volden var et kvælertag, og at der var tale om flere knytnæveslag i ansigtet/hovedet mod to personer. På baggrund heraf finder disse to dommere endvidere, at foranstaltningen ikke kan gøres betinget eller at der fastsættes vilkår om samfundstjeneste. Det forhold, at volden blev begået i umiddelbar forlængelse af, at tiltalte havde set sin ekskæreste, i sengen med en anden, kan ikke føre til et andet resultat.

En dommer finder den af kredsretten idømte foranstaltning passende, og har hertil lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 4 måneder.

 

Sagsnummer: K 257/21

Domme med forklaringer