Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 feb 2022

Grønlands Landsret

Landsretten idømte tiltalte 60 timers ulønnet samfundstjeneste - K 281/21

En 35-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage for husfredskrænkelse og vold, da han havde skaffet sig adgang til lejligheden og derefter slået en mand to gange i hovedet, alt hvorved manden pådrog sig skader.

Af Grønlands Landsrets dom af 18. februar 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i kriminallovens § 88 (vold) og § 96, nr. 1 (husfredskrænkelse) ved den 20. april 2020 uberettiget at have skaffet sig adgang til lejligheden beliggende Christian 28-ip App. 12A-204 i Sisimiut, og derefter tildelt forurettede en lussing, alt hvorved manden pådrog sig skader.

Sagen for landsretten angår spørgsmålet om udmåling af foranstaltning.

Under hensyn til tiltaltes personlige forhold, herunder at dommen for ligeartet kriminalitet er fra 2013, sagsbehandlingstiden, samt voldens omfang og grovhed, herunder at volden kun medførte begrænset skade og skete i et enkeltstående tilfælde, finder landsretten, at foranstaltningen kan fastsættes til 60 timers samfundstjeneste, der skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder, jf. kriminallovens § 88, 1. pkt. og § 96, nr. 1, jf. § 141, stk. 1. Tiltalte undergives tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 2.

Landsretten har ved sanktionsfastsættelsen lagt vægt på, at tiltalte ud fra hans personlige forhold vurderes til at være egnet til samfundstjeneste, og at da volden er sket i forbindelse med husfredskrænkelse, hvor tiltalte uberettiget skaffede sig adgang til forurettedes lejlighed samt at tiltalte er tidligere straffet, finder landsretten, at betinget anstaltsanbringelse ikke er en tilstrækkelig sanktion på grund af sagens alvor, hvorfor tiltalte idømmes en dom til samfundstjeneste, jf. § 140. 

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte idømmes 60 timers ulønnet samfundstjeneste, der skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder. Tiltalte undergives endvidere tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 281/21

Domme med forklaringer