Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 mar 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 002/22

En 39 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt for domfældte i 6 måneder for at have fastholdt en kvinde og tiltvunget sig samleje samt at have vælte en mand omkuld og trampet på hans hoved 2 gange og 1 gang på kroppen.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. marts 2022 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 (voldtægt), og to forhold for overtrædelse af kriminallovens § 88 (vold).

Sagen for landsretten angår spørgsmålet om udmåling af foranstaltning.

Landsretten kan tiltræde det af kredsretten anførte vedrørende udmålingen af foranstaltningen, herunder at der særligt af hensyn til karakteren og grovheden af forholdene, ikke er grundlag for at udgangspunktet om anbringelse i anstalt fraviges. Landsretten kan dog bemærke, at den lange sagsbehandlingstid til dels skyldes tiltaltes egne forhold, idet der er sket en udsættelse på grund af tiltaltes arbejde på en trawler, om end den lange sagsbehandlingstid derudover ikke skyldes tiltalte, hvorfor der er tale om formildende omstændighed. Herefter, og efter anklagemyndighedens påstand, stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 002/22

Domme med forklaringer