Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 maj 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen forhøjes til 1 år og 9 måneder - K 048/22

En 47-årig mand blev idømt anbringelse i anstalten i 1 år og 6 måneder for i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med en eller uidentificerede medgerningsmænd at have indført ikke under 70 gram hash og ikke under 60 gram kokain til Grønland med henblik på videreoverdragelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. maj 2022 fremgår følgende: 

Foranstaltningen fastsættes til 1 år og 9 måneder i anstalt, jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 2, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, og § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, stk. 1, jf. § 2, og § 3, jf. bilag 1, liste A, og liste B, nr. 23.

Landsretten har ved fastsættelse af foranstaltningen lagt særlig vægt på, at der er tale om en betydelig mængde af kokain, som er indsmuglet delvis med henblik på videresalg. Landsretten finder ikke, at det oplyste om tiltaltes personlige forhold kan føre til andet resultat.

Vedrørende sagens omkostninger har landsretten fundet grundlag for at bringe retsplejelovens § 480, stk. 2, i anvendelse og har herved særlig lagt vægt på, at der er betydelig vinding forbundet med salg af euforiserende stoffer.

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen forhøjes til anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.

 

Sagsnummer: K 048/22

Domme med forklaringer