Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 maj 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen nedsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage - K 051/22

En 24-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have fremsendt en tekstbesked til en anden mand på det sociale medie "Messenger", hvor tiltalte blandt andet skrev "jeg skal få dig til at lide og ikke dræbe dig" hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for mandens liv.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. maj 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte har erkendt, at han har skrevet den besked, som fremgår af tiltalen, og hans erkendelse støttes af sagens øvrige oplysninger.

Det er landsrettens opfattelse, at beskeden efter sin ordlyd har en så alvorlig karakter, at den er omfattet af kriminallovens § 98. Efter tiltaltes forklaring findes tiltalte i det mindste at have forholdt sig accepterende til, at beskeden var egnet til at virke truende.

Det er ikke for landsretten gjort gældende, at beskeden skulle være omfattet af kriminallovens § 9.

Landsretten tiltræder på dette grundlag, at tiltalte er skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Efter beskedens ordlyd og omstændighederne i forbindelse med afsendelsen af denne finder landsretten, at sanktionen passende kan fastsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage.

Af de grunde, som kredsretten har anført, tiltræder landsretten, at der ikke er grundlag for at sanktionen skal gøres betinget.

Med denne ændring tiltræder landsretten kredsrettens dom.

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen nedsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage.

 

Sagsnummer: K 051/22

Domme med forklaringer