Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 maj 2022

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 4 måneder - K 082/22

En 54-årig kvinde blev frifundet ved Sermersooq Kredsret for grov vold, da hun havde have snittet en mand to gange med en kniv, hvorved manden pådrog sig behandlingskrævende skader. Tiltalte havde nægtet sig skyldig i forholdet, grundet beruselse.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. maj 2022 fremgår følgende: 

Efter forurettedes forklaring for landsretten, der støttes af vidnets forklaring, kan det lægges til grund, at der kun var tiltalte og forurettede i værelset.

Vidnet har forklaret, at tiltalte slog ham med den skarpe side af en kniv i hovedet, og at han afværgede endnu et slag mod hovedet med sin arm, hvorved han fik et snit i armen.

Det fremgår af politiattesten, at forurettede havde skader i hoveder og på armen, og at skaderne skulle sys med flere sting.

Vidnet har forklaret, at han så forurettede i værelset, og at der var blod på hans arm, og at forurettede havde en forbinding om hovedet, da han gik fra stedet sammen med politiet.

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 31. december 2019 kl. 18.22, at forurettede har ringet til politiet og oplyst, at han lige forinden var blevet stukket med en kniv på hovedet af sin kone.

Landsretten finder ikke holdepunkter for at antage, at tiltalte har handlet i nødværge, eller at hun i øvrigt skulle have haft anledning til at forsvare sig selv.

Selv om den forklaring, som forurettede har afgivet i landsretten - især vedrørende tidsangivelser - ikke er helt konsistent, er det landsrettens opfattelse, at der efter en samlet bedømmelse af sagens beviser er ført det til domfældelsen nødvendige bevis for, at tiltalte er skyldig som beskrevet i tiltalen.

Foranstaltningen fastsættes til 4 måneder i anstalt, jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 88, 1. pkt.

Landsretten har ved fastsættelse af foranstaltningen lagt vægt på, at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet, på karakteren af forholdet, herunder at der er anvendt kniv, på forholdets potentielle farlighed, men også på tiltaltes personlige forhold og den lange sagsbehandlingstid, der ikke skyldes tiltaltes forhold.

Under hensyn til forholdets karakter, og til at tiltalte tidligere er foranstaltet, har landsretten ikke fundet grundlag for at fastsætte en betinget sanktion, hvorved bemærkes, at tiltalte ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste.

Der foretages i medfør kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1, konfiskation af en kniv.

Kredsrettens dom ændres i overensstemmelse hermed. Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 4 måneder.

 

Sagsnummer: K 082/22

Domme med forklaringer