Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændres, således at, tiltalte frifindes - K 248/21

En 54-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 20 dage for at have forsøgt at skaffe sig samleje eller andet seksuelt forhold til den sovende kvinde, hvilket mislykkedes, idet tiltalyte blev opdaget og standset af vidnet.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. maj 2022 fremgår følgende: 

Kvinden har forklaret, at hun ikke har opfattet, at hun skulle være blevet befølt, og at hun ikke har anmeldt forholdet til politiet.

Vidnet har forklaret, at han, da han stod i døren ind til stuen, så tiltalte beføle kvinden. Vidnet har ikke nærmere forklaret, hvordan berøringerne fandt sted eller om disses karakter.

Under disse omstændigheder, finder landsretten det betænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring, om at han ikke berørte kvinden.

Da der således ikke er ført det til domfældelse nødvendige bevis, skal tiltalte frifindes.

Kredsrettens dom ændres derfor således, at tiltalte frifindes.

 

Sagsnummer: K 248/21

Domme med forklaringer