Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændret til 20 dage i anstalt - K 066/22

En 26 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret frifundet for at have prikket politibetjent i øjet med en finger forbindelse med i politiforretning samt efter at være blevet anholdt og placeret i patruljevognen under transporten, at have bidt reservepolitibetjent i håndleddet.

Af Grønlands Landsrets dom af 19. maj 2022 fremgår følgende: 

Forhold 1

Vidnerne har begge forklaret, at tiltalte var udadreagerende også i forbindelse med anholdelsen, og at hun fægtede med armene.

Vidnet har forklaret, at tiltalte gik helt tæt på ham og prikkede ham i øjet. Han har endvidere forklaret, at hans øje efterfølgende blev rødt og kortvarigt løb i vand.

Landsretten finder, at vidnernes detaljerede, afbalancerede og enslydende forklaringer om hændelsesforløbet kan lægges til grund.

Landsretten finder endvidere, at tiltalte, ved at gå helt tæt på vidnet og række en finger frem, i det mindste har forholdt sig accepterende til, at hun derved ramte ham i øjet.

Tiltalte findes derfor skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Forhold 2

Vidnet har forklaret, at tiltalte bed ham i hånden eller på armen, mens hun sad i politibilen. Denne forklaring understøttes af vidnets forklaring om, at han hørte politibetjent sige, at tiltalte ikke skulle bide ham.

Tiltalte findes på denne baggrund skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Foranstaltningen fastsættes i medfør af krimiallovens § 129, stk. 1, jf. stk. 2, jf. kriminallovens § 37, til 20 dages anbringelse i anstalt betinget af 1 års prøvetid.

Ved fastsættelse af foranstaltning har landsretten på den ene side lagt vægt på, at der ikke skete særlig skade, på tiltaltes gode personlige forhold, og især på den meget lange sagsbehandlingstid, og på den anden side på, at der er tale om to tilfælde af overtrædelse af kriminallovens § 37.

Statskassen betaler sagens omkostninger jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 20 dage betinget af 1 års prøvetid.

 

Sagsnummer: K 066/22

Domme med forklaringer