Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

05 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 047/22

En 33 årig kvinde blev idømt anstaltsanbringelse i 1 år og fik frakendt førerretten i 1 år for at have under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og på særlig hensynsløs måde, at have ført personbil og påkørte fodgængeren, og uagtsomt forvoldte dennes død.

Af Grønlands Landsrets dom af 5. maj 2022 fremgår følgende: 

Landsretten bemærker, at det efter erklæring fra bilinspektør kan lægges til grund, at tiltalte kørte med en hastighed på mellem 40 og 60 km/t på ulykkestidspunktet. Der er ikke nærmere oplysninger om, hvilken alkoholpromille tiltalte havde i forbindelse med kørslen. Det kan efter vidneforklaringerne lægges til grund, at manden gik midt på vejen, da tiltalte påkørte ham.

Herefter og i øvrigt efter det af kredsretten anførte, findes den fastsatte foranstaltning passende, idet bemærkes, at der er foretaget den nødvendige afvejning af foranstaltningsniveauet i forhold til dansk retspraksis.

Landsretten er således enig i kredsrettens resultat og stadfæster kredsrettens dom.

Statskassen skal i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1, betale sagens omkostninger for begge retter.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 047/22

Domme med forklaringer