Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 086/22

En 43 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for at have slået taxachauffør 2 gange i ansigtet samt forsætligt at have knust en køkken rude. Desuden at have udvist støjende skrigende, råbende eller fornærmelig lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. maj 2022 fremgår følgende: 

Landsretten bemærker, at det efter forklaringerne og de fremlagte dokumenter kan lægges til grund, at episoden fandt sted om natten den 29. januar 2020.

Landsretten er enig i kredsrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

Foranstaltningen, der er en fællesforanstaltning med den betingede dom af 16. april 2019, fastsættes efter kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 1, jf. § 88, 1. pkt, og § 113, stk. 1, og Politivedtægten for Sermersooq Kommune § 3, stk. 1, jf. kriminallovens § 130, stk. 1, til anbringelse i anstalt i 5 måneder.

Vedrørende erstatning til INI A/S, er dette ikke omfattet af anken.

Statskassen betaler sagens omkostninger for begge retter.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 086/22

Domme med forklaringer