Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 maj 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen nedsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage - K 280/21

En 25 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have befølt den 13-årige pige (født den 16. april 2007) på hendes kønsdel og baller uden på tøjet samt at have knust en dobbeltrude med stenkast, alt hvorved der skete skader for et ukendt beløb.

Af Grønlands Landsrets dom af 20. maj 2022 fremgår følgende: 

Forhold 1

Landsretten bemærker indledningsvist, at det er kritisabelt, at videoafhøringen ikke er oversat behørig til dansk i sagens dokumenter, herunder at den tolk, der benyttes under afhøringen, stiller selvstændige spørgsmål til det barn, der afhøres, uden at dette fremgår af transskriptionen af afhøringen.

Da manglerne ved oversættelsen er berigtiget af landsrettens tolk under hovedforhandlingen, og da troværdigheden af pigens forklaring ikke er præget af de ovennævnte forhold, finder landsretten, at forklaring afgivet af pigen kan lægges til grund. Landsretten tiltræder herefter med samme begrundelse, som anført af kredsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1. Det bemærkes hertil, at forholdet efter berøringernes karakter er omfattet af kriminallovens § 84, og at tiltaltes forklaring om, at han tog fejl af værelserne i huset, og troede, at det var hans kæreste, han opsøgte, tilsidesættes som utroværdig. 

Landsretten tiltræder med samme begrundelse som kredsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 2.

Landsretten finder, at foranstaltningen efter retspraksis passende skal fastsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage og tiltræder den af kredsretten anførte begrundelse om, at der ikke er grundlag for at gøre foranstaltningen betinget. Landsretten bemærker, at sagsbehandlingstiden ikke ændrer herpå.

Landsretten tiltræder den udmålte tortgodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 26.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten således kredsrettens dom.

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen nedsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage.

Tiltalte skal inden 4 uger betale 5.000 kr. til pigen.

 

Sagsnummer: K 280/21

Domme med forklaringer