Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 maj 2022

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom af 16. marts 2022 stadfæstes - K 087/22

En 28-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder for at have i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med p.t. uidentificerede medgerningsmænd, at have indsmuglet 3.853 gram hash fra Danmark til Grønland med henblik på videreoverdragelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 31. maj 2022 fremgår følgende: 

Landsretten bemærker, at fast praksis ved indførsel af hash med henblik på videreoverdragelser i en mængde på mellem 3-5 kg i første gangs tilfælde er anbringelse i anstalt i 1-1½ år.

Landsretten finder, at der ikke i denne sag er grundlag for at fravige sædvanlig praksis, og stadfæster derfor kredsrettens udmåling af foranstaltning til anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder.

Vedrørende påstand om konfiskation tages anklagemyndighedens påstand om konfiskation af 3.813 gram hash til følge, jf. kriminallovens § 166.

Efter karakteren af lovovertrædelsen skal tiltalte - efter fast praksis – betale sagens omkostninger for begge retter.

Sermersooq Kredsrets dom af 16. marts 2022 stadfæstes.

Der konfiskeres 3.813 gram hash.

Domfælde betaler sagens omkostninger for begge retter.

 

Sagsnummer: K 087/22

Domme med forklaringer