Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

09 maj 2022

Grønlands Landsret

Betale tortgodtgørelse på 40.000 kr. - K 067/21

En 40-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder samt skal inden 4 uger betale 40.000,00 kr. til forurettede for forsøg på tilsnigelse til samleje med mindreårig.

Af Grønlands Landsrets dom af 9. maj 2022 fremgår følgende: 

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte skal behandles på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, således at den behandlende læge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlægen ved psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital, samt under udskrivning tillige under tilsyn af kriminalforsorgen. Den behandlende læge skal endvidere i samråd med kriminalforsorgen være bemyndiget til at træffe bestemmelse om genindlæggelse på hospital i Grønland eller i Danmark.

Der fastsættes ikke en længstetid.

Tiltalte skal inden 14 dage betale tortgodtgørelse med 40.000 kr. til pigen. 

 

Sagsnummer: K 067/21

Domme med forklaringer