Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 jun 2022

Grønlands Landsret

14 dages anbringelse i anstalt samt betinget af 1 års prøvetid - K 108/22

En 47 årig kvinde blev idømt en advarsel, da hun på Facebook til en videre kreds af ikke mindre end 709 profiler, at have udbredt et link indeholdene en pornografisk film i kategori 2 af personer under 18 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 3. juni 2022 fremgår følgende: 

Det kan ved sagens afgørelse lægges til grund, at den omhandlede film var i kategori 2, og at tiltalte ikke havde under 709 venner på sin facebookprofil.

Det er efter bevisførelsen godtgjort, at filmen blev delt via tiltalte facebookprofil. Det fremgår af anklageskriftet, at delingen skulle være sket fra tiltaltes adresse. Det er landsrettens opfattelse, at det er en biomstændighed, hvorvidt der ved delingen er anvendt mobildata eller internetadgang fra andre steder end tiltalte bopæl.

Tiltalte har besvaret kommentarer vedrørende filmens karakter og indhold på sin facebook- profil. Tiltalte må derfor have kendt til filmens indhold, og hendes forklaring om, at hun ikke kendte til filmens indhold, før hun delte den på facebook, tilsidesættes.

Tiltalte har derfor haft forsæt til at udbrede børnepornografi, og hun findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Med denne begrundelse stadfæstes kredsrettens bevisresultat.

Landsretten fastsætter i medfør af kriminallovens § 129, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 85, stk. 1, en foranstaltning på 14 dages anbringelse i anstalt betinget af 1 års prøvetid.

Landsretten har vedrørende fastsættelse af foranstaltning lagt vægt på, at der er tale om deling af en børnepornografisk film i kategori 2, og at der er delt med mange potentielle brugere. Landsretten bemærker, at under hensyn til sagens alvorlige karakter kan en sagsbehandlingstid på ca. 2 år fra gerningstidspunktet til endelig dom ikke tillægges afgørende betydning.

Statskassen betaler sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen forhøjes til 14 dages anbringelse i anstalt betinget af 1 års prøvetid.

 

Sagsnummer: K 108/22

Domme med forklaringer