Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 jun 2022

Grønlands Landsret

4 års anstaltsanbringelse for grove seksuelle krænkelser af børn- K 050/22

En nu 25 årig mand var i kredsretten dømt for blandt andet besiddelse af børnepornografi ved at have besiddet et større antal billeder og filmsekvenser med børneporno af forskellig grovhed.

Af Grønlands Landsrets dom af 1. juni 2022 fremgår følgende: 

En nu 25 årig mand var i kredsretten dømt for blandt andet besiddelse af børnepornografi ved at have besiddet et større antal billeder og filmsekvenser med børneporno af forskellig grovhed. Herudover blev han dømt for at have optaget 4 filmsekvenser med børneporno af middel grovhed. Desuden blev han dømt for blufærdighedskrænkelse ved i midten af juli 2020 at have kysset en pige på 13 år flere gange på munden og at have befølt hende flere gange på brysterne og på hendes vagina uden på tøjet. Skyldsspørgsmålet i disse forhold var ikke anket til landsretten.

I yderligere to forhold skulle landsretten navnlig tage stilling til, om nogle af de handlinger, der var beskrevet i anklageskriftet skulle foranstaltes som voldtægt ved andet seksuelt forhold til et barn under 12 år, eller om de i stedet skulle foranstaltes som blufærdighedskrænkelse. Den 25 årige mand havde erkendt, at han havde gjort det, der stod i anklageskriftet, og han havde forklaret nærmere om forholdene.

Efter forklaringen fra den 25 årige mand og den filmsekvens, der blev vist for landsretten i sagens forhold et, anså landsretten det for bevist, at den 25 årige mand i hvert fald fire gange havde fået en pige på 9 år til i længere perioder på flere minutter at manipulere sit erigerede lem, indtil han fik udløsning. Henset til varigheden, intensiteten og involveringen af den 9 årige pige, der tydeligvis var klar over sin rolle i den seksuelle handling og vidste, hvordan manden ønskede, at hun skulle agere i situationen, anså landsretten det for bevist, at der var tale om et seksualovergreb, der nærmede sig et samleje, og derfor skulle foranstaltes som voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Herefter, og idet kredsrettens dom måtte forstås sådan, at de øvrige seksuelle krænkelser, der var omtalt i sagens forhold et blev foranstaltes som blufærdighedskrænkelse, blev kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet i sagens forhold et stadfæstet i landsretten.

I sagens forhold fem fremgik det af den filmsekvens, der blev vist i landsretten, at den 25 årige mand i en periode på omkring 20 minutter masserede og befølte sin 10 årige niece flere steder på kroppen, mens hun lå på maven på en seng og tilsyneladende sov. Pigen var iført i hvert fald leggings og herudover en buskedragt i jerseystof med korte ben, der dækkede hofteområdet. Alle befølingerne skete uden på tøjet, idet manden i kortere perioder arbejdede sine fingre ind mellem shorts og leggings. Uanset, at der var tale om massagebevægelser, der blandt andet skete på og ved kønsdelen og var af længere varighed, fandt landsretten at forholdet skulle foranstaltes som blufærdighedskrænkelse, navnlig fordi befølingerne af pigen, der var fuldt påklædt under episoden, skete uden på tøjet.

Efter karakteren af den kriminalitet, som manden blev dømt for sammenholdt med oplysningerne om hans person, herunder navnlig den usikkerhed, som retslægerådet gav udtryk for i sin udtalelse af 21. juli 2021, fandt landsretten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at manden frembyder en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at der er grundlag for at idømme forvaring.

Det følger af retspraksis, at grove seksuelle overgreb på børn under 12 år foranstaltes med anstaltsanbringelse i en længere periode. Tilsvarende foranstaltes besiddelse af børneporno i det omfang, som manden er fundet skyldig i at have besiddet med anstaltsanbringelse i en længere periode.

Efter en samlet vurdering af sagens grovhed blev foranstaltningen fastsat til 4 års anstaltsanbringelse.

Landsretten lagde vægt på navnlig, at der var tale om grove seksuelle krænkelser af flere børn, som var 9 og 10 år gamle, at krænkelserne i et af sagens forhold havde stået på over en længere periode, og at manden groft havde udnyttet det tillidsforhold, der havde været mellem ham og de involverede børn, herunder navnlig tillidsforholdet til hans niece, som var vokset op i mandens hjem. Landsretten lagde desuden vægt på, at manden også blev dømt for i flere tilfælde at have filmet overgrebene, og på det politiske ønske om skærpelse af foranstaltningsniveauet i sager, der omhandler seksuelle krænkelser af børn.

Kredsrettens dom om konfiskation og tortgodtgørelse på 100.000 kr. til den 9 årige pige og 10.000 kr. til den 13 årige pige blev stadfæstet. Tortgodtgørelsen til niecen blev fastsat til 20.000 kr. Ved fastsættelsen af tortgodtgørelsen til niecen lagde landsretten navnlig lagt vægt på, at der var tale om en blufærdighedskrænkelse af længere varighed, begået af hendes onkel, som hun var vokset op sammen med.

 

Sagsnummer: K 050/22

Domme med forklaringer