Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 jun 2022

Grønlands Landsret

Dommen blev ændret til 100 timers ulønnet samfundstjeneste - K 061/22

En 22-årig mand blev idømt 3 måneder anbringelse i anstalt for vold, afpresning og have undladt at tilpasse hastighed, forpligtigelser ved færdselsuheld samt manglende agtpågivenhed.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. juni 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for overtrædelse af færdselsloven ved den 6. oktober 2018 som fører af en bil at have undladt at afpasse hastigheden efter forholdene, ikke optrådt hensynsfuldt og ikke udvist agtpågivenhed, hvorved han ikke havde fuldt herredømme over køretøjet og forvoldte skade på en anden bil. Han er endvidere dømt for vold den 4. november 2018 ved at have tildelt en mand et knytnæveslag i ansigtet med 2 flækkede tænder og skader på læben til følge. Han er desuden dømt for vold den 22. december 2018 ved at have slået en anden mand i ansigtet med flere knytnæveslag og sparket manden i hovedet, hvorved manden fik blå øjne, hævelser ved øjebryn og hjernerystelse til følge. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten.

Efter mandens vedholdende og faste forklaring er landsretten enig med kredsretten i, at det må anses for bevist, at tiltalte har opsøgt manden og truet ham med, at han ville få tæsk, hvis han ikke betalte 4.000 kr. til tiltalte eller en anden mand. Det må endvidere anses for bevist, at formålet med truslen var at skaffe tiltalte eller en anden mand en uberettiget vinding, som beskrevet i anklageskriftets forhold et. Herefter stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i forhold et.

Landsretten fastsatte foranstaltningen til 100 timers samfundstjeneste, med en længstetid på 1 år og tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år, jf. kriminallovens § 141, jf. færdselslovens §§ 29, stk. 1, og 22, stk. 1, jf. § 56, samt kriminallovens § 88, 1. punktum og § 108.

I tilsynstiden skal tiltalte afholde sig fra misbrug af narkotiske stoffer, jf. kriminallovens § 136, nr. 1, jf. § 141, stk. 2, 3. punktum. Tilsynstiden skal fortsætte efter, at længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet, jf. kriminallovens § 141, stk. 2, 2. punktum.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt vægt på navnlig, at de to voldsforhold, hvor ofrene fik alvorlige skader, og afpresningsforholdet må betegnes som grove overtrædelser af kriminalloven.

Landsretten har endvidere lagt vægt på, at sagen har haft en urimeligt lang sagsbehandlingstid, idet det seneste af sagens forhold er begået for omkring 3½ år siden. Den lange sagsbehandlingstid skyldes ikke tiltaltes forhold, og derfor har landsretten fastsat foranstaltningen til samfundstjeneste i stedet for anstaltsanbringelse, ligesom den bøde, der efter almindelig praksis ville blive fastsat i færdselsforholdet er bortfaldet.

Tiltalte har anerkendt, at han skal betale 399 kr. til forurettede for tandbehandling, og derfor tages anklagemyndighedens erstatningspåstand til følge.

Tiltalte skal udføre 100 timers ulønnet samfundstjeneste indenfor en længstetid på 1 år. Han undergives desuden tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år. I tilsynstiden skal tiltalte afholde sig fra misbrug af narkotiske stoffer. Tilsynstiden skal fortsætte efter, at længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet.

Tiltalte skal betale 399 kr. til forurettede.

 

Sagsnummer: K 061/22

Domme med forklaringer