Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 jul 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anstaltsanbringelse 9 måneder - K 111/22

En 49 årig mand blev idømt Anbringelse i anstalt i 5 måneder for at have haft seksuelt forhold end samleje til 3 under 12-årige piger, idet tiltalte kørte sine fingre rund på pigernes vagina under tøjet. Yderligere skulle han betale tortgodtgørelse til alle 3 piger.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. juli 2022 fremgår følgende:

Landsretten fastsatte foranstaltningen til 9 måneders anstaltsanbringelse. Landsretten har lagt vægt på navnlig, at der er tale om tre forhold om seksuelle krænkelser af mindre børn, hvoraf forhold et og to må betegnes som særligt grove overtrædelser. Landsretten har endvidere taget hensyn til, at sagen har haft en urimelig lang sagsbehandlingstid fra anmeldelsen til den endelige afgørelse i landsretten.

Efter grovheden af de seksuelle krænkelser og praksis for fastsættelse af tortgodtgørelse tilkendes pige 1. 15.000 kr., pige 2. 25.000 kr. og pige 3. 5.000 kr. i tortgodtgørelse.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse 9 måneder.

Tiltalte skal inden 4 uger betale tortgodtgørelse. 

 

Sagsnummer: K 111/22

Domme med forklaringer