Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 jul 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte meddeles en advarsel for at have indsmuglet hash - K 055/22

Dom afsagt: 1. juli 2022

En 58 årig mand blev idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 6 måneder for at have indsmuglet hash i flere omgange og har været i besiddelse af hash. Der blev konfiskeret 21,8 gram hash hos ham.

Af Grønlands Landsrets dom af 1. juli 2022 fremgår følgende:

Efter tiltaltes forklaring, anser landsretten det for bevist, at den anden tiltalte ringede til 1. tiltalte og bad ham om at tage hen til en lejlighed, hvor en 3. mand ventede på ham. I lejligheden skrev den 3. mand den omhandlede fuldmagt, som var dateret til den 20. august 2022, og tiltalte oplyste i den forbindelse sit CPR nummer. Herefter kørte 3. mand og 1. tiltalte sammen ned til posthuset, hvor 1. tiltalte forsøgte at hente pakken. 1. Tiltalte havde ikke spurgt nærmere ind til pakkens indhold, ligesom han ikke havde fået en tydelig forklaring på, hvorfor han skulle hente en pakke, der var adresseret til en anden person.

På baggrund af det mistænkelige forløb burde 1. tiltalte have sikret sig, at den pakke, som 3. mand ikke selv ville hente på posthuset, havde et lovligt indhold, og landsretten finder herefter, at 1. tiltalte ved at forsøge at hente pakken med hash har handlet uagtsomt i en sådan grad, at han skal idømmes en foranstaltning for forsøg på overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer, som beskrevet i anklageskriftet.

Efter sagens grovhed og den urimeligt lange sagsbehandlingstid fastsættes foranstaltningen til en advarsel, jf. kriminallovens § 126, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. kriminallovens § 12.

På baggrund af 1. tiltaltes rolle i sagen og den lange sagsbehandlingstid finder landsretten, at udgangspunktet, hvorefter statskassen betaler sagens omkostninger, ikke bør fraviges i denne sag.

1. Tiltalte meddeles en advarsel.

 

Sagsnummer: K 055/22

Domme med forklaringer