Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 aug 2022

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 40 dage for vold - K 067/22

Dom afsagt: 16. august 2022

En 25 årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have udøvet vold mod forurettede, idet tiltalte hev hende i håret med en sådan kraft, at hun faldt til jorden, hvorefter tiltalte tildelte hende et spark i ansigtet med skade til følge.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. august 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte er ved kredsrettens dom af 9. februar 2021 dømt for overtrædelse af kriminallovens § 88 ved den 8. juni 2019 at have rykket forurettede i håret, så hun faldt til jorden og efterfølgende at have sparket hende i ansigtet. Det fremgår af politiattesten, at der ved undersøgelsen af kvinden senere samme dag blev fundet en lille afskrabning på munden, og at der ikke var åbne sår, hævelse eller tegn på misfarvning i ansigtet.

Efter voldens karakter findes foranstaltningen på 40 dages anstaltsanbringelse passende fastsat.

Tiltalte er ikke tidligere idømt foranstaltning, og volden har medført begrænset skade. Sammenholdt med tiltaltes gode personlige forhold, finder landsretten, at anstaltsanbringelsen skal være betinget med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129, stk. 1 og stk. 2.

Tiltalte idømmes betinget anstaltsanbringelse i 40 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 067/22

Domme med forklaringer