Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 aug 2022

Grønlands Landsret

Samfundstjenesten og tilsynstiden forlænges - K 090/22

Dom afsagt: 17. august 2022

Dommen fra Sorinskrivarin i Færøerne af den 22. februar 2021 ophæves og idømte blev idømt anbringelse i anstalt i 40 dage.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. august 2022 fremgår følgende: 

Der fremgår af Kriminalforsorgens indberetning af 17. september 2021, at Kriminalforsorgen forud for indberetningen to gange havde afleveret et brev, samt at der havde været telefonisk kontakt med idømte, hvor han havde oplyst, at han først ville være i Nuuk på et ikke nærmere angivet tidspunkt i juni måned.

Idømte har forklaret, at Kriminalforsorgen kontaktede ham telefonisk, mens han var i Sisimiut umiddelbart før, han skulle sejle med trawleren, og at han oplyste, at han ville kontakte Kriminalforsorgen, når han efter 2 – 3 måneder kom i land.

Det fremgår af sagens oplysninger, herunder forklaringen fra ansat, Kriminalforsorgen i Frihed, at idømte kontaktede Kriminalforsorgen telefonisk den 4. juni 2021, og at ansatte her oplyste, at der på dette tidspunkt var lavet udkast til indberetning, og at det herefter var ledelsens beslutning, om der skulle sendes indberetning til Politimesteren i Grønland. Kriminalforsorgen sendte den 17. september 2021 indberetningen til Politimesteren i Grønland.

Under disse omstændigheder, særligt at idømte tog kontakt til Kriminalforsorgen den 4. juni 2021, da han kom i land, sammenholdt med idømtes gode personlige forhold, finder landsretten, at særlige omstændigheder taler for at forlænge længstetiden for udførelsen af samfundstjeneste og tilsynstiden, så længstetiden og tilsynstiden udløber samtidig med prøvetiden på 2 år fra endelig dom, jf. kriminallovens § 143, stk. 2, nr. 2.

Længstetiden for udførelsen af samfundstjenesten og tilsynstiden forlænges til prøvetidens udløb den 21. februar 2023.

 

Sagsnummer: K 090/22

Domme med forklaringer